Welkom op onze website!

Belangrijke mededeling

Zoals de meeste mensen inmiddels weten, is begin dit jaar het Sonshine Jeugdwerk in Rotterdam stil komen te liggen. Na negen mooie jaren hebben wij besloten te emigreren naar Ierland en daar ons werk voort te zetten.

Wij geven onze eigen kinderen thuisonderwijs; een recht dat verankerd is in de Grondwet en de Leerplichtwet. Desondanks heeft de wethouder van Jeugd en Onderwijs, Hugo de Jonge (CDA), in 2015 beleid ingezet om het thuisonderwijs in Rotterdam te ontmoedigen en onmogelijk te maken, tot het onwettig inschakelen van de Raad voor de Kinderbescherming aan toe. Wij hebben in die negen jaren de Kinderbescherming zoveel fouten zien maken in andere gezinnen, dat we onze eigen kinderen daar niet aan konden blootstellen.

Met pijn in het hart hebben we onze werkzaamheden neergelegd en afscheid genomen van de kinderen en hun ouders in de wijk. Het bestuur van Stichting Sonshine is momenteel in gesprek met Stichting Seinpost Slinge, dat een nieuw initiatief wil opzetten vanuit ons gebouw in Pendrecht. Wij hopen dat hier iets moois uit voortkomt voor de wijk.

Paul en Patricia Kamp

 

Voor contact met het bestuur en meer informatie over het nieuwe project
in Pendrecht kunt u mailen naar: bestuur@sonshine.nl

Voor informatie over financiën en giften, verwijzen we u naar deze pagina.

Meer informatie over thuisonderwijs:
www.thuisonderwijsinrotterdam.nl en www.onderwijsvrijheid.nl

Contact opnemen met Paul en Patricia kan via: patricia@sonshine.nl

Lijfrenteschenking

De belastingdienst heeft het onlangs makkelijker gemaakt om te schenken middels een lijfrenteschenking. Voorheen moest daar een notaris aan te pas komen, maar vanaf nu volstaat een onderhandse overeenkomst.

Een lijfrenteschenking kan interessant zijn voor donateurs, die voor langere tijd periodiek willen schenken aan een stichting. Het voordeel is dat de schenking volledig aftrekbaar is van de inkomstenbelasting, omdat er geen drempel of maximum voor geldt. De belastingdienst stelt als voorwaarde dat de overeenkomst voor minimaal 5 jaar moet worden aangegaan en de begunstigde stichting moet de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) hebben. Stichting Sonshine en Stichting Steun Sonshine hebben deze ANBI status.

Van de site van de belastingdienst is een formulier te downloaden, waarmee een dergelijke overeenkomst kan worden gesloten. De procedure is eenvoudig:

- De donateur vult het formulier in tweevoud in, ondertekent ze en stuurt ze op naar de stichting.
- Vervolgens worden beide formulieren door de penningmeester ingevuld en ondertekend.
- De stichting stuurt het exemplaar voor de donateur weer terug en de overeenkomst is gesloten.

Meer informatie is te vinden op de website van de belastingdienst.
Mocht u op deze wijze willen schenken aan ons werk, stuur dan gerust een mailtje.

 

De belastingdienst heeft het vanaf 1 januari 2014 makkelijker gemaakt om te schenken middels een lijfrenteschenking. Voorheen moest daar een notaris aan te pas komen, maar vanaf nu is een onderhandse overeenkomst voldoende.

Een lijfrenteschenking kan interessant zijn voor donateurs, die voor langere tijd periodiek willen schenken. Het voordeel is dat de schenking volledig aftrekbaar is van de inkomstenbelasting, omdat er geen drempel of maximum voor geldt. De belastingdienst stelt als voorwaarde dat de overeenkomst voor minimaal 5 jaar wordt aangegaan.

Van de site van de belastingdienst is een formulier te downloaden, waarmee een dergelijke overeenkomst gesloten kan worden. De procedure is eenvoudig.
- De donateur vult het formulier in tweevoud in, ondertekent deze en stuurt ze op naar de begunstigde stichting.
-Vervolgens vult de stichting haar deel in op beide formulier en ondertekent de penningmeester de formulieren.
- De stichting stuur het exemplaar voor de donateur weer terug en de overeenkomst is gesloten.

Meer informatie is te vinden op de website van de belastingdienst.

De belastingdienst heeft het vanaf 1 januari 2014 makkelijker gemaakt om te schenken middels een lijfrenteschenking. Voorheen moest daar een notaris aan te pas komen, maar vanaf nu is een onderhandse overeenkomst voldoende.

Een lijfrenteschenking kan interessant zijn voor donateurs, die voor langere tijd periodiek willen schenken. Het voordeel is dat de schenking volledig aftrekbaar is van de inkomstenbelasting, omdat er geen drempel of maximum voor geldt. De belastingdienst stelt als voorwaarde dat de overeenkomst voor minimaal 5 jaar wordt aangegaan.

Van de site van de belastingdienst is een formulier te downloaden, waarmee een dergelijke overeenkomst gesloten kan worden. De procedure is eenvoudig.
- De donateur vult het formulier in tweevoud in, ondertekent deze en stuurt ze op naar de begunstigde stichting.
-Vervolgens vult de stichting haar deel in op beide formulier en ondertekent de penningmeester de formulieren.
- De stichting stuur het exemplaar voor de donateur weer terug en de overeenkomst is gesloten.

Meer informatie is te vinden op de website van de belastingdienst.

Buitenspeelgoed gezocht!

Tijdens de clubmiddagen wordt er veel gespeeld met buitenspeelgoed. Skelters, stelten, steppen, et cetera. Elk jaar op Koninginnedag (en vanaf dit jaar Koningsdag) gaat Patricia de rommelmarkten in de buurt af om voor een goeie prijs skelters en steppen te scoren. Meestal lukt dat goed, maar afgelopen jaar was de oogst mager. Gevolg van de crisis?

Als er zoveel kinderen mee spelen, dan gaat er nog wel eens wat kapot en eigenlijk hebben we nu gewoon te weinig buitenspeelgoed, maar we hebben ook even niet de financiële mogelijkheden om nieuwe dingen te kopen. Koningsdag komt er weer aan, dus we hopen dat Patricia dan weer wat bij elkaar kan sprokkelen.

Mocht u nou dit soort speelgoed hebben staan en zijn de kinderen er inmiddels te groot voor, ‘onze’ kids zouden er heel blij mee zijn. Nu staan ze soms een tijdje te wachten om ook even op de step te mogen…